اولین همایش ملی عوامل ضد میکروبی طبیعی و سنتتیک

تعداد بازدید:۲۱۵

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار می کند:

اولین همایش ملی عوامل ضد میکروبی طبیعی و سنتتیک

اول اسفند ماه 1400

اطلاعات تکمیلی در پوستر

 


( ۲ )