چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده،آینده پژوه و نوآور ایرانی - تهران ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۲ کد : ۵۶۵۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۳
شرکت در جشنواره رایگان است - برگزیدگان می توانند از تسهیلات ارتباط با سازمانهای داخلی و بین المللی مرتبط با کارآفرینی بهره مند شوند