همایش ملی آسیب شناسی طراحی، اجرا و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی

تعداد بازدید:۲۳
۱۸ و ۱۹ آذر سال ۱۳۹۸ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین - آخرین مهلت ارسال مقالات : ۹۸/۶/۱
همایش ملی آسیب شناسی طراحی، اجرا و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی