دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال برگزار می کند : اولین همایش ملی توسعه پایدار با محوریت گردشگری

تعداد بازدید:۹
مهلت ارسال مقاله (فقط از طریق وب سایت): ۲۰ مرداد ۹۸ - زمان برگزاری همایش : ۳۱ مرداد ۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال برگزار می کند : اولین همایش ملی توسعه پایدار با محوریت گردشگری


نظر شما :