دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال برگزار می کند : اولین همایش ملی توسعه پایدار با محوریت گردشگری

تعداد بازدید:۱۰۵
مهلت ارسال مقاله (فقط از طریق وب سایت): ۲۰ مرداد ۹۸ - زمان برگزاری همایش : ۳۱ مرداد ۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال برگزار می کند : اولین همایش ملی توسعه پایدار با محوریت گردشگری