پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / ۳۰ آبان ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۲۷۴
نشانی رایانامه : hamayesh@Isi.ir
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / ۳۰ آبان ۱۳۹۸


نظر شما :