دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری - ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۲۱۰
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای کنفرانس به نشانی www.icrit۲۰۱۸.ir مراجعه نمایید.
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری - ۲۸ بهمن ۱۳۹۷


( ۱ )

نظر شما :