اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش، با محوریت منابع انسانی و مالی / دانشگاه علامه طباطبایی - ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۹۷

تعداد بازدید:۱۶۴
وب سایت دبیرخانه همایش : www.edu-economins.atu.ac.ir
اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش، با محوریت منابع انسانی و مالی / دانشگاه علامه طباطبایی - ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۹۷


نظر شما :