سومین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و نوآوری در مدیریت - ۲۸ آذر ۹۷/ واحد بندرعباس

تعداد بازدید:۲۲۳
آدرس وب سایت: conf.iauba.ac.ir/aim۲۰۱۸
سومین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و نوآوری در مدیریت - ۲۸ آذر ۹۷/ واحد بندرعباس


نظر شما :